Forum online

Platinum

  • Ostatni, ubiegły, zeszły863.10
  • Wysoki863.20
  • Niska859.35
  • Maksymalna fluktuacja1.65
  • Maksymalna fluktuacja%0.44%
  • otwarty860.95
  • Czas02:32:07
  • Wczoraj860.25
  • Zmiana %0.33%
  • Zmiana2.85

Dzienny wykres świecowy 1 dolar

Dzienny wykres świecowy 1 dolar

Wykres 1 $

Wykres 1 $

Codzienne szczegółowe zmiany

Czas
863.1 USD2:32:07
863.15 USD2:32:03
863.1 USD2:31:44
863.2 USD2:31:36
863.1 USD2:31:33
862.7 USD2:31:29
862.6 USD2:31:23
862.55 USD2:31:21
862.4 USD2:31:15
862.05 USD2:31:11
862 USD2:31:07
862.8 USD2:31:06
862.6 USD2:31:03
861.7 USD2:30:56
861.15 USD2:30:49
861.25 USD2:30:41
861.2 USD2:30:37
861.3 USD2:30:17
860.8 USD2:30:14
860.55 USD2:30:05
859.95 USD2:25:04
859.35 USD2:04:37
861 USD1:52:04
860.95 USD1:45:10
langs.notice: langs.profile_notice_1
Komentarze